top of page

Gizlilik Politikası

Güveniniz bizim için önemli. Bu nedenle bizimle paylaştığınız kişisel verilerin gizliliğiyle korunmaktadır.

 

Biz, Simpleist, veri sorumlusu olarak, bu gizliliğin ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel bilgilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kayıtlı kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemlerimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilere ilişkin haklarınızın neler ürettiğini sizi aydınlatmayı hedefliyoruz.

 

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

IP adresinizi ve kullanıcı aracınızı almayız, yalnızca analiz yapmak amacıyla ve çerezler (çerezler) vb. teknolojiler kandırılır, otomatik veya otomatik olmayan devredilir ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca elde edilir, kaydedilir, depolanarak ve güncellenerek, ortak hizmet ve ilişki sözleşmesi çerçevesi verilebilmesi, meşru menfaatlerin işlenmesine dayanılarak sağlanır işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi sadece analiz etmek sağlamak; Sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere boyut kısmına ulaşılabilmesini ve maksimum seviyede faydalanılabilmesini sağlamak, özellikleri, ihtiyaçlarız doğrultusund a geliştirebilmek ve sizi daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçevelemeler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan düzenlenebilirlerin (kişisel olarak kesilmesi talep edilerek adli ve idari) Makamlarla paylaşılması) yerine getirilmesi amacıyla, ve sözleşmenin hizmet verebilmesi, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

 

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir

 

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgileriniziz; Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet hizmetleri ve/veya bölünmeler, sözleşme ilişkileri dahilinde, iş birliği içinde, yurt içi ve yurt dışı 3. kişiler ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari prosedürlerin birleştirilmesi ile aktarılabilir.

 

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

 

KVKK madde 11 saklanan herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki hakları kullanabilir:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerin kesilmesine ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesini,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların bilgilerini istememe,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmemesini isteme,

(e) ve (f) bentleri yapılan işlemler, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesinin istememesi,

İşlenen kayıtlı münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesini sağlayarak kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasının itiraz etmesi,

Kişisel verilerin kaydedilmesi kanuna aykırı olarak çalıştırılması, zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@simple-ist.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim

 

Hizmet sunabilmek amacıyla analiz edebilmek için, sadece gerekli olan kişisel bilgilerin, işbu Gizlilik ve kişisel gizlilik politikasının saklanmasını, kabul edip etmemenin doldurulmasını tamamen zgürsünüz. Siteyi kullanmayı devam ettirdiyseniz kabul etmiş olduğunuzca bizden varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için benim info@simple-ist.com e-posta adresi üzerinden başvuruyu geçmekten lütfen çekinmeyin.

SIMPLEIST logosu (1).png
bottom of page